Znalecká činnosť

V roku 2004 po zapísaní našej spoločnosti do zoznamu znaleckých spoločností sme sa začali venovať aj tejto oblasti. Spoločníci sú znalcami rôznych odborov ako Ekonómia a Manažment (Personalistika, Účtovníctvo a daňovníctvo, Financie), Stavebníctvo a odbor Elektrotechnika.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu