VITAJTE

KOŠICE Audit, s.r.o. je audítorská spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 1994. Spoločnosť začínala svoju činnosť s dvomi zamestnancami, no postupne do firmy prichádzali ďalší ľudia – absolventi vysokých škôl, ktorí prešli cez pozície asistenta až na pozíciu audítora. Momentálne v spoločnosti priamo pôsobia piati audítori, dvaja asistenti audítora, účtovníci a niekoľko ďalších asistentov spolupracujúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru.

V roku 2004 bola naša spoločnosť zapísaná do zoznamu znaleckých organizácií, odvtedy vykonávame aj znaleckú činnosť v odbore ekonomika a riadenie podnikov, oceňovanie a hodnotenie podnikov.

V poslednom období sa naša firma zamerala aj na vedenie účtovníctva a poskytovanie poradenských služieb. Klientmi v tejto oblasti sú najmä malé, začínajúce spoločnosti so zahraničným kapitálom a občianske združenia.

Od svojho vzniku sme uskutočnili audit niekoľkých stoviek obchodných spoločností, neziskových organizácií, nadácií, družstiev, obcí, miest, mestských častí, rozpočtových a príspevkových organizácií.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu