Jednoduché účtovníctvo

Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva okrem /§9, ods.2 zákona o účtovníctve/

  • podnikateľa, ktorému to umožňuje osobitný predpis,
  • fyzických osôb,
  • občianskych združení, združení PO, spoločenstiev vlastníkov bytov, neinvestičných fondov, poľovníckych organizácií a neziskových organizácií; ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur
  • cirkví a náboženskej spoločnosti a ich orgánov a inštitúcií ak nepodnikajú
  • pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.
RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu