Cena

Ceny za jednotlivé audítorské služby sú vždy riešené dohodou s objednávateľom.

Pri určovaní ceny za audit individuálnej účtovnej závierky vychádzame z Etického kódexu audítorov SKAu. Tá sa vypočíta ako súčin príslušných sadzieb za hodinu a stanovenej doby trvania auditu. Rozsah trvania auditu je predmetom usmernenia SKAu a mal by byť objektívne stanovený.

Total v mil. EUR min. počet hodín (osobohodín)
do 0,4 20 - 35
0,4 - 1 30 - 50
1 - 2 40 - 60
2 - 4 50 - 80
4 - 10 70 - 120
10 - 20 100 - 200
20 -63 180 - 360
63 - 166 300 - 700
atď atď

pozn. podnikateľské subjekty Total = majetok netto + tržby /sk.60/ + fin. výnosy /sk.66/ obce, nadácie, pol.strany a hnutia, VÚC Total = majetok netto + príjmová časť plnenia rozpočtu

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu