Ekonomické poradenstvo

V tejto oblasti sa venujeme poskytovaniu ekonomického poradenstva, účtovného poradenstva a pomoci pri zostavovaní podnikateľských plánov. Pri realizácii finančných analýz pracujeme so softvérovým vybavením firmy 5PSOFT Software, Bratislava.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu