Preverenie účtovníctva

Ide predovšetkým o kontrolu účtovníctva účtovnej jednotky aj takej, ktorá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom nemá. Dôraz je kladený na kontrolu systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov /použité metódy a spôsoby/, analýzu účtovného informačného systému, atď. Preverenie účtovníctva mimo auditu sa zvyčajne aplikuje ako systém priebežných kontrol. Dochádza takto ku korekciám eventuálnych chýb v reálnom čase. Výsledky kontrol sú prejednané s klientom a je na ňom, či odporúčania audítora aplikuje.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu