Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok v súlade s IAS/IFRS

Zameriavame sa na zostavovanie a poradenstvo pri zostavení konsolidovaných účtovných závierok podľa medzinárodných štandardov IAS/IFRS. Ich význam stúpol hlavne po vstupe SR do Európskej únie pretože predstavuje nástroj na porovnanie dôležitých ekonomických informácií jednotlivých skupín podnikov či v národnom alebo nadnárodnom meradle.

RED FLOWER, s.r.o. - Vôňa Vášho úspechu